جدول گروه های آموزشی

             گروه های آموزشی دانشکده
               مدیرگروه                                                  مقطع
فیزیک،مهندسی فتونیک و مهندسی اپتیک و لیزر

     دکترمژده کرمی فرد 

كارشناسي ارشد/ کارشناسی/کارشناسی پیوسته/کاردانی پیوسته /کاردانی

مهندسی مكانيك

دكتر سيدمسعود سيدي

دکتری/كارشناسي ارشد/ كارشناسي/كارشناسي ناپيوسته /كارداني 

مهندسی صنایع و مهندسی مالی

   دکتر محمد امیرخان

دکتری/كارشناسي ارشد/ كارشناسي

علوم و مهندسی باغبانی _کشاورزی-فضای سبز
    دكترگون آی بغدادی
دکتری/كارشناسي ارشد
مهندسي برق(الکترونیک_ قدرت_ كنترل_ مخابرات)
    دکترمسعود رادمهر
دکتری/کارشناسی ارشد/كارشناسي/ كارشناسي ناپيوسته /كارداني/كارداني پيوسته
مهندسی پزشکی،پرتو پزشکی و مهندسی هسته ای
      دکتر نادر جوادی فر
كارشناسي ارشد/ كارشناسي
كامپیوتر مهندس نعمت اله متكی كارشناسي ارشد/ كارشناسي/كارشناسي ناپيوسته /كارداني
مهندسی عمران   دکتر مهدی غریب
كارشناسي ارشد/ كارشناسي
مهندسی رباتیک دکتر سید مسعود سیدی کارشناسی
رياضي وآمار و ریاضیات مالی
دکترمحمد جعفر دوستی دیلمی
كارشناسي ارشد/ كارشناسي/كارشناسي ناپيوسته /كارداني