جدول رشته ها و مقاطع موجود

ردیف دانشکده گروه نام رشته مقطع
1 فنی و مهندسی کنترل مهندسی برق-کنترل 
دکتری
2 فنی و مهندسی قدرت
مهندسي برق-قدرت دکتری
3 فنی و مهندسی صنایع مهندسی صنایع دکتری
4 فنی و مهندسی صنایع مهندسی صنایع -تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم دکتری
5 فنی و مهندسی مخابرات مهندسی برق -مخابرات دکتری
6 فنی و مهندسی الکترونیک مهندسی برق- الکترونیک دکتری
7 فنی و مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری
8 فنی و مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک - طراحی جامدات دکتری
9 فنی و مهندسی کشاورزی علوم باغبانی -گیاهان دارویی،ادویه ای و نوشابه ای دکتری
10 فنی و مهندسی عمران مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
11 فنی و مهندسی کشاورزی مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان داروئی،ادویه ای و عطری کارشناسی ارشد
12 فنی و مهندسی   مهندسی پزشکی - بیو الکتریک
کارشناسی ارشد
13 فنی و مهندسی الکترونیک مهندسی برق-مدارهای مجتمع الکترونیک  کارشناسی ارشد 
14 فنی و مهندسی صنایع مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری
کارشناسی ارشد
15 فنی و مهندسی   مهندسی شیمی دارویی کارشناسی ارشد
16 فنی ومهندسی مکانیک مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
17 فنی ومهندسی کامپیوتر کامپیوتر نرم افزار کارشناسی ارشد
18 فنی و مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
19 فنی و مهندسی   مهندسی شیمی معدنی
کارشناسی ارشد
20 فنی و مهندسی الکترونیک مهندسی برق-سیستمهای الکترونیک دیجیتال کارشناسی ارشد
21 فنی و مهندسی کنترل 
 مهندسي برق-کنترل كارشناسي ارشد
22 فنی و مهندسی قدرت مهندسی برق-قدرت-سیستم های قدرت
كارشناسي ارشد
23 فنی و مهندسی الکترونیک مهندسی برق-افزاره های میکرو و نانو الکترونیک کارشناسی ارشد
24 فنی و مهندسی قدرت مهندسی برق-الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی 
كارشناسي ارشد
25 فنی و مهندسی      مهندسی برق-برنامه ریزی و مدیت سیستمهای انرژی الکتریکی کارشناسی ارشد
26 فنی و مهندسی مکانیک 
مهندسی سیستمهای انرژی-سیستم های انرژی 
كارشناسي ارشد
27 علوم پایه
فیزیک
فتونیک
كارشناسي ارشد 
28 فنی و مهندسی كامپيوتر علوم  كامپيوتر  كارشناسي ارشد
29 فنی و مهندسی مكانيك مهندسی مكانيك-ساخت و تولید
كارشناسي ارشد
30 فنی و مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
31 فنی و مهندسی مخابرات مهندسی برق-مخابرات نوری
كارشناسي ارشد
32 فنی و مهندسی مخابرات مهندسی برق- مخابرات میدان و موج کارشناسی ارشد
33 فنی و مهندسی مخابرات مهندسی برق - مخابرات سیستم کارشناسی ارشد
34 فنی و مهندسی مخابرات مهندسی برق - مخابرات امن و رمز نگاری کارشناسی ارشد
35 فنی و مهندسی مخابرات مهندسی برق - شبکه های مخابرات کارشناسی ارشد
36 فنی و مهندسی ریاضی  ریاضی-ریاضیات  مالی کارشناسی ارشد
37 فنی و مهندسی ریاضی آموزش ریاضی کارشناسی ارشد
 38 فنی و مهندسی   مهندسی فضای سبز كارشناسی ارشد
39 فنی و مهندسی   مهندسی هسته ای 
كارشناسي
40 فنی و مهندسی الكترونيك مهندسی برق -الکترونیک كارشناسي
41 فنی و مهندسی الكترونيك مهندسي برق-سيستمهاي ديجيتال كارشناسي
42 فنی و مهندسی الكترونيك مهندسي پزشكي-(بيوالكتريك-بیو متریال -بیو مکانیک-بالینی )
كارشناسي
43 علوم پایه رياضي علوم مهندسي -رياضي مهندسي كارشناسي
44 علوم پایه رياضي علوم مهندسي -فیزیک مهندسي كارشناسي
45 علوم پایه شيمي شيمي گرايش فناوري اطلاعات كارشناسي
46 فنی و مهندسی قدرت مهندسی برق قدرت - الکتروتکنیک كارشناسي
47 فنی و مهندسی قدرت مهندسي برق شبكه هاي انتقال وتوزيع كارشناسي
48 فنی و مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپوتر کارشناسی
49 فنی و مهندسی كامپيوتر مهندسي كامپيوتر-نرم افزار كارشناسي
50 فنی و مهندسی کامپیوتر  مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتری
كارشناسي
 51 فنی و مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر-فناوری اطلاعات کارشناسی
52  فنی و مهندسی کنترل
مهندسی برق-کنترل  كارشناسي
53 فنی و مهندسی الکترونیک
مهندسی اپتیک لیزر
كارشناسي
54 فنی و مهندسی مخابرات مهندسی برق-مخابرات كارشناسي
55 فنی و مهندسی مكانيك مهندسي رباتيك كارشناسي
56 فنی و مهندسی مكانيك مهندسي صنايع-برنامه ريزي و تحليل سيستم ها كارشناسي
57 فنی و مهندسی مكانيك مهندسي مكانيگ-مكانيك در حرارت وسيالات كارشناسي
58 فنی و مهندسی مكانيك مهندسي تكنولوژي جوشكاري کارشناسی ناپیوسته
59 فنی و مهندسی مكانيك مهندسي تكنولوژي-ساخت وتوليد-ماشين ابزار کارشناسی ناپیوسته
60 فنی و مهندسی الكترونيك مهندسی تکنولوژی الکترونیک  کارشناسی ناپیوسته
61 علوم پایه رياضي ریاضی کارشناسی ناپیوسته
62 فنی و مهندسی قدرت برق-قدرت کارشناسی ناپیوسته
63 فنی و مهندسی قدرت مهندسی تکنولوژی برق-شبکه های انتقال توزیع کارشناسی ناپیوسته
64 فنی و مهندسی قدرت مهندسي تكنولوزي برق -قدرت کارشناسی ناپیوسته
65 فنی و مهندسی قدرت مهندسي تكنولوژي فني رسانه کارشناسی ناپیوسته
66 فنی و مهندسی كامپيوتر مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر کارشناسی ناپیوسته
67 فنی و مهندسی كنترل مهندسي تكنولوژي كنترل -ساخت  وتوليد کارشناسی ناپیوسته
68 فنی و مهندسی كنترل مهندسي تكنولوژي كنترل ابزار دقيق کارشناسی ناپیوسته
69 فنی و مهندسی مخابرات مهندسي تكنولوژي مخابرات-سوئيچ کارشناسی ناپیوسته
70 فنی و مهندسی مكانيك مهندسی تکنولوژی  تأسیسات حرارتی وبرودتي کارشناسی ناپیوسته
71  فنی و مهندسی  كامپيوتر  نرم افزار كامپيوتر  کاردانی پیوسته
72  فنی و مهندسی  قدرت  الکتروتکنیک-برق صنعتی  کاردانی پیوسته
73 فنی و مهندسی الكترونيك الکترونیک کاردانی پیوسته
74  فنی و مهندسی  قدرت  علمی-کاربردی برق -قدرت  کاردانی
75  علوم پایه  رياضي  ریاضی  کاردانی
76 فنی و مهندسی الكترونيك کاردان فنی برق الکترونیک کاردانی
77  فنی و مهندسی  مكانيك  کاردان فنی مکانیک- نقشه کشی صنعتی 
 کاردانی