جدول مسئولین دانشکده فنی و مهندسی

کارشناسان امور آموزشی:

جواد گوکلانی      yyyy
مهندس مهدی قاسمی                                               102 6751b
مریم حاجیلری 101 7b8e0

 

کارشناسان امور پژوهش:

 
 موسی خداوردی ( امور دکتری )             63 66e37
جواد ربیعی ( امور کارشناسی ارشد )       36 6e4cb